Relining istället för stambyte

Många gånger informerar människor felaktigt om att en relining kan vara en ersättning för ett stambyte. Det är inte sant då du aldrig kommer ifrån ett behov av stambyte. Dock kan relining i vissa fall vara ett bättre val både på det ekonomiska och arbetsmässiga planet.

Skillnaden mellan stambyte och relining

Att stambyte och relining är två skilda saker med fokus på vatten och avlopp är helt riktigt. När ett stambyte sker betyder det att ett byte av alla avloppsrör, stammar och vattenledningar i en fastighet sker.

Som motsats till stambyte finns relining, som istället för att byta ut reparerar och renoverar de befintliga rören och stammarna. Något som utförs innan både ett stambyte eller en relining sker, är en behovsanalys.

Här utför man den med fiberoptisk kamera, som talar om vilket av de två alternativen som blir mest fördelaktigt. Om rören är för dåliga och skadade kanske det inte ens går att utföra en relining. I det fallet blir ett stambyte det enda valet.

Vad kostar relining? – Billigare än stambyte

När det kommer till relining pris, är det mycket billigare än ett stambyte. Hur som helst blir det ändå en extra kostnad, då ett stambyte förr eller senare ändå måste ske.

Här måste då en fastighetsägare jämföra relining avlopp kostnad, med de är som det ingreppet kommer att skjuta ett ofrånkomligt stambyte på framtiden. På så sätt framgår det om det blir ett kostnads-effektivt ingrepp.

Så, vad kostar relining Stockholm? En exakt kostnad är mycket svårt att avgöra. Anledningen till det är att rören håller olika kvalitet. Ju mer jobb som måste göras, ju dyrare blir en relining.

Vad vi säkert kan säga är att relining blir ett mycket billigare alternativ än ett stambyte. Är det då så att det går att reparera rören så bra att du får ytterligare 15 – 25 år innan ett stambyte måste utföras. Ja, då är det givetvis mervärde i en relining pris som är lägre.

Olika arbetsmetoder vid relining

Något annat som påverkar relining kostnad avlopp, är vilken metod som används mest. Ofta kombinerar man både metoderna. Det gör man för att den ena metoden kan reparera stammar med stora hål och sprickor, medan den andra bara belägger dem med en ny insida.

De kallar de båda metoderna för lösplastmetoden och stumpmetoden. När rör och stammar är så dåliga och det finns stora hål och sprickor i dem använder man strumpmetoden.

Strumpmetoden använder ett glasfibernät där plastmassan sedan kan fästa och bilda ett nytt rör som i stort sett är lika bra som nya rör. När man använder lösplastmetoden handlar det bara om plastmassa, som sedan härdar på insidan av de gamla rören.

Behov av relining eller avloppsrensning

Det är många olika saker som kan vara tecken på att ett stambyte eller att spola avlopp är nödvändig. Här kan det vara dålig vattentillförsel eller en rad återkommande fuktskador och läckage.

Dock kan även återkommande stopp och krångel med avloppet vara tecken på samma sak. Naturligtvis kan det också vara tecken på att en enkel avloppsrensning är nödvändig. I det fallet kommer en fastighetsägare billigt undan.

Som fastighetsägare ska du alltid se till att vara före de stora skadorna. Det gör du genom att ha regelbunden kontakt med ett företag inom just relining och avloppsservice.

På så sätt är du alltid ute i tid genom att utföra regelbunden behovskontroll i dina fastigheter. Genom att göra regelbundna kontroller kan du också försäkra dig om att du aldrig får ett relining pris som är högre än absolut nödvändigt.

Med det sagt ska du alltid se till att ha telefonnumret till en seriös och erfaren relining i bakfickan. Boka relining Kungsängen eller rörspolning Täby hos RM Relining!