Välj ett elektriskt arbetsfordon för en grönare värld

Något som många företag borde införskaffa är elektriska arbetsfordon. De har en rad olika arbetsområden och fördelar som inte bara gynnar arbetarna utan även miljön. I följande text ska vi presentera dessa arbetsområden samt fördelarna som är mest påtagliga.

Vilka arbetsområden har elektriska arbetsfordon?

Ett elektriskt arbetsfordon kan användas till en rad olika områden. Om du väljer en liten modell kan du exempelvis komma åt i alla möjliga små utrymmen och svårkörda platser. En större modell, eller en modell som är mer robust, kan även bära tunga laster. Du kan dessutom ofta välja till tillbehör såsom flak, skåp, verktygslådor och containrar i olika utföranden, som alla underlättar olika slags arbeten.

Elektriska arbetsfordon som Goupil g4 eller Goupil g6 fungerar perfekt inom service, distribution och liknande, men också inom parkarbete. Ett parkfordon kan vara behövligt inom bland annat avfallshantering, parkvård och bevattning. Ett parkfordon behöver du på platser såsom innegårdar, trädgårdar, parker, stränder, stora grönområden, kyrkogårdar, lekplatser, och så vidare. Så det behöver alltså inte endast handla om privata arbetsplatser, utan även i allmänna utrymmen.

Ett elektriskt arbetsfordon kan utöver detta även vara användbart inom industri-, lager- eller bostadsvårdsyrken. I dessa behöver du säkerligen både frakta dig själv, dina arbetare och olika typer av laster.

Vilka fördelar har elektriska arbetsfordon?

Fördelar som inte handlar om arbetsområden och liknande är även vad för miljöpåverkan fordonet har. Ett elfordon går på batterier som varken ger utsläpp, onödiga ljud, eller andra typer av föroreningar. Så det är inte bara fördelaktigt för vår natur, utan även för arbetsmiljön och den som kör fordonet.

Något som dessutom gör ett elektriskt arbetsfordon till ett bra val är att de är bonusberättigade. De kräver även mindre underhållning och har starkare motorer än andra fordon, så de är lättare att ha att göra med.

Så införskaffa ett elektriskt arbetsfordon redan idag, och ta del av förmånerna du också.…

Read More

Söker du efter en bra åkgräsklippare, eller en ogräsborttagare?

Vi är proffs på park- och grönytemaskiner och vi är återförsäljare för maskiner från företagen Gianni Ferrari, Shibaura och BioMant, men även återförsäljare av Goupil och Melex. Därtill servar och reparerar vi också kundernas park- och grönytemaskiner. Så därmed får du alltid full service av oss när du köper maskinerna via oss. Vi säljer närmare bestämt åkgräsklippare, kompakttraktorer och ogräsborttagare.

Så du som jobbar med mindre och speciellt större trädgårdar kan ha nytta av exempelvis åkgräsklippare eller exempelvis kompakttraktorer. Det finns ett stort antal fastighetsskötare på till exempel olika företag eller i kommunerna som kan använda sig av dessa park- och grönytsmaskiner. Andra platser som det är bra att använda dessa olika park- och grönytsmaskiner är till exempel gravgårdar, i parker, i olika bostadsbolag, på golfbanor eller då du jobbar på ett trädgårdsföretag.

Gianni Ferrari

De åkgräsklippare som den italienska företaget Gianni Ferrari tillverkar, är mycket professionella. De har markvårdsmaskiner för de allra flesta områden, som till exempel för golfbanor, idrottsplaner, kyrkogårdar och bostadsbolag. Det finns både eldrivna modeller och även sådana som kräver diesel eller bensin. Fördelen med de eldrivna modellerna är att de har en mycket låg ljudnivå och därtill är de dessutom också miljövänliga. Alla modeller är designade att vara bekväma att sitta på och även smidiga att hantera. Därtill finns det även en hel del tillbehör att köpa, som till exempel snöblad, slaghack eller mulching.

Shibaura

Detta märke är japanskt och även detta med hög kvalitet. De tillverkar kompakttraktorer som har från 22 till 78 hästkrafter. Därtill hör också rotorklippare och cylinderklippare till deras utbud. De har därtill också en modell som det går mycket lätt att klippa sluttningar med, närmare bestämt släntklipparen. Bekvämligheten är alltid mycket bra och de är lätta att styra och köra. Du kan dessutom också välja mellan olika tillbehör som kan vara mycket användbara. Som till exempel sandspridare, slaghack eller sopvals.

BioMant

BioMant är tillverkad i Tyskland och detta företag gör närmare bestämt ogräsborttagare. Den fungerar med vatten som den hettar upp till 99,5 grader. Närmare bestämt är det cellstrukrurerna i ögräset som dör just i hett vatten. Först det första så dör bladverken och efter att du använt dig av metoden några gånger till så dör också rotverken i ogräset. Det tar endast 4 gånger att få död på ogräset med het vatten metoden. De andra metoderna som man kan använda för att få död på det ovälkomna ogräset är nämligen genom att bränna eller att använda sig av varmluft, det vill säga ånga. Dessa båda metoder kräver dock upp till 8 gånger behandling för att de ska fungera. Ogräsborttagning med hett vatten är också en mycket miljövänlig metod och de har även mindre risker än att till exempel bränna ogräset bort.

Modeller

BioMant Compakt EL och BE är två olika modeller av BioMant, den ena är elektrisk och kräver därmed 230 V, medan den andra har en integrerad bensinmotor. Båda är kompakta modeller och du kan bra använda dem på endera små eller större ytor. Det går mycket snabbt att jobba med båda dessa modeller, eftersom vattenflödet är 9 liter per minut. Den bensindrivna modellen har dessutom en integrerad tank för vattnet, vilken är 500 liter stor.

Modellen BioMant One-Two är designad så att den ska klara av mycket stora ytor, närmare bestämt ända upp till 1 800 m2 / h. De finns även modeller som kan fungera endera med batterier, el eller kraftuttag. Denna modell är också tillverkad på ett sådant sätt att den därmed också är mycket miljövänlig. När du jobbar med denna modell du kan även använda ytvatten eller regnvatten, som också det är en stor miljöhandling. Du kan även sätta till olika tillbehör till din BioMant, som exempelvis slangrulla, sprayvagn och spolar.…

Read More

Vad är limfog

Om du är möbelsnickare, trapptillverkare eller arbetar inom byggbranschen kan du behöva beställa material av experter inom området. För att få den bästa servicen och material direkt från tillverkaren kan du beställa material som limfog och massivt trä.

Limfog

Limfog används bland annat vid trapptillverkning och olika byggprojekt. Sammantaget är limfog olika skivor av trä som tillverkats av lamellstavar. Om du pressar ihop lameller väldigt hårt och därefter limmar fast de i varandra så pass nära att fibrerna parallellt står bredvid varandra får du vad som kallas för limfog. Du kan hitta limfogsskivor i exempelvis furu, gran, ek, bok och björk. Storleken på stavarna är vanligtvis omkring mellan 40-70 mm breda. Stavarna limmas i sin tur ihop till olika stora breda skivor. Därmed sagt är det bättre att limma ihop skivor än att använda breda plank. Om stavarna är bredare än 70 mm limmas finns det en risk att de kröker sig för att sedan spricka. Således ska stavarna helst limmas ihop. Samlingsnamnet för när du limmar ihop trä är limfog. Limfog leveras i sin tur till olika byggprojekt.

Vi levererar limfog till bygg och alla olika byggprojekt.

Hur görs limfog?

Du kan välja mellan två olika alternativ när du ska göra limfog.

Helstav

Det ena alternativet är att du använder dig av hela stavar, så kallade helstavar, eller av korta stavar. Om du önskar använda dig av korta stavar limmas dessa ihop på längden. Längderna kan i sin tur variera mellan 150 mm upp till 650 mm. För den som vill ha ett billigt alternativ är detta ett bra val. Orsaken är att det är enkelt att ta bort kvistar och andra skavanker. Därefter går det smidigt att limma ihop dessa i längd efter varandra. De långa stavarna limmas sedan ihop på bredden och du får färdigt limfog.

Fingerskarv

Det andra alternativet kallas för fingerskarv. Detta beror på att bitarna limmas ihop på längden och sedan fräser man bort båda kortsidorna. Det behövs för att bitarna därefter ska kunna läggas ihop på längden. Fräsningen i sig ser ut som fingrar, vilket leder till att det fått namnet fingerskarv. Vidare går det att få fingerskarv på tjocklekskanten eller uppe på ytan, men vanligtvis är tjocklekskanten att föredra. Anledningen till det är för att det ser snyggare ut rent estetiskt, men även ur ett täckmålningsperspektiv. Tilläggas kan nämnas att även kortstav och parkett används som beskrivning av fingerskarv. Det vill säga att man limmar ihop på längden respektive på bredden.

Limträskivor

Vanligtvis är limträskivor stavlimmade, på grund av att limfog består av trästavar som är ihoplimmade. Det finns flera olika varianter på träslag som limträskivor görs av. Bland annat går det att göra limträskivor av limträ bok eller ek. Däremot är limträ furu det allra vanligaste.

En fördel med att använda sig av limträskiva är att materialet är väldigt slitstarkt och formbart. Därför används limträskivor i flera olika områden där vikter ska bäras upp av träet. På byggarbetsplatser och snickerier är det till exempel vanligt att limträskivor används.

Massivträ

För den som tycker om materialet trä kan det vara roligt att få mer kunskap om vad materialet innebär.

Wood-X är en täckskiva i massivträ som man klär in väggar, golv, tak och trappor med. Kort sagt kan Wood-X användas till det allra mesta. De flesta byggnader i Sverige byggs i trä och det kan vara skönt att få den naturliga känslan och doften som trä ger. Närheten till naturen skapar både lugn och harmoni. Vidare får du känslan av att vara ombonad i ett estetiskt vackert hem.

Ytterligare varianter på trä är Gran-X och KL-trä. När det gäller Gran-X är det ett väldigt uppskattat träslag som används återkommande i byggnationer. Det är ett segt och stabilt virke som har flera bra egenskaper. Även KL-trä är ett bra val av trä, och icke desto mindre det mest miljövänliga byggnadsmaterialet på marknaden.…

Read More

Serva bilen och kör billigare

Om bilen är besiktad och inget verkar vara fel, måste man verkligen föra den på service ändå? Faktum är att regelbunden service inte bara höjer värdet på din bil vid ett framtida byte. Det kan också rentav bli billigare att köra per kilometer.

Bilservice för att förebygga skador

Vissa bildelar behöver du byta med mer eller mindre jämna mellanrum, som ett däckbyte som behöver göras två gånger per år. Vissa delar behöver även bytas eftersom om den går sönder kan få andra viktigare och dyrare delar att haverera. En bra bilverkstad har koll på vad du bör göra för service på din bil och kan enkelt kontrollera de delar som slits snabbast. Hit hör exempelvis alla delar som bygger upp bromsarna.

Att förebygga skador är viktigt också med tanke på garantier och försäkringar. Genom att serva bilen regelbundet, ser du till att garantierna gäller. Och om olyckan är framme kommer försäkringsbolaget att vilja veta ifall du försummat servicen. Bilmekaniker kan vägleda dig i detta, både angående hur ofta din bil behöver service och vad som bör bli gjort vid olika tidpunkter. Fråga!

Bilservice för billigare körning

Även om allt låter som det ska och besiktningen är gjord utan anmärkningar, är det otaliga delar som ska samarbeta smidigt för att bilen ska rulla. Varenda del har kontakt med något annat och små felställningar leder snabbt till slitage. Men slitage är bara en del av problemet. Allt som inte löper smidigt kommer också att göra det tyngre för motorn att arbeta. Bilen kommer att dra mera bränsle och körningen blir därmed dyrare.

Genom att se till att allt löper som det ska, minimerar du bränsleförbrukningen. Bilservice påverkar också avgasutsläpp på ett positivt sätt. Du gör alltså både dig själv och miljön en tjänst då du ser till att bilen är i toppskick.

Bilverkstad Göteborg

För att hitta en bilverkstad i Göteborg behöver du visserligen bara köra runt en stund i rätt områden. De finns överallt. Men du vill inte anlita vilken bilmekaniker som helst för att serva ditt fordon.

Kommunikation och tidtabell

För det första vill du förstå vad du betalar för och varför. Den här informationen ska du enkelt kunna få av en professionell bilmekaniker. Dessutom bör du få den på klarspråk. Informationen ska dels gälla din bil och den service som är aktuell. Dels ska den gälla priser på servicen och vad ni gör om det dyker upp något oväntat. Vill du till exempel att en bilmekaniker ringer och kollar med dig innan de reparerar något som inte är överenskommet men som dyker upp under arbetets gång? För det andra vill du att servicen blir snabbt och korrekt utförd så att du kan rulla vidare på vägarna. Att vara utan bil när du är van att köra överallt är jobbigt.

Omdömen

När du har sökt på ”bilverkstad Göteborg” och hittat några favoriter, kolla upp att alla har tydliga kontaktuppgifter på hemsidan. Se gärna också över verkstadens omdömen på andra sidor är bilverkstadens egen. Var inte rädd att fråga andra kunder om deras åsikt.

Efter servicen

När bilverkstaden är klar med servicen av din bil är det ännu några saker du ska tänka på. Detta både för att få ut så mycket som möjligt av bilservicen och för att få rätt papper med dig.

Dokumentation

Spara alla kvitton och dokumentation över vilken service som blivit utförd. Se också till att du får en stämpel i serviceboken, antingen på papper eller digitalt.

Diskussion

Även om du har tydliga beskrivningar över arbetet på papper, be din bilmekaniker berätta i stora drag vad som kommit fram under servicen. På så vis får du kanske reda på detaljer som du annars hade missat, eller tips för framtiden.

Ge eget omdöme

Du kan hjälpa andra som letar att hitta rätt. Om du är nöjd med servicen och upplever att kommunikationen med din bilmekaniker fungerade smärtfritt, skriv gärna ett omdöme eller rekommendera bilverkstaden åt vänner och bekanta. …

Read More

Fördelarna med en dieselkanon

Ska du köpa en ny dieselkanon? Då finns det en del saker att tänka på innan köpet.

En dieselkanon, eller värmekanon som det också kan kallas i folkmnun, är ett klockrent val om du behöver en tillfällig och kompletterande uppvärmning någonstans eftersom de är kostnadseffektiva avseende inköp och drift.

En solklar fördel är att det inte krävs några krångliga installationer. En dieselkanon kan också vara en räddare i nöden vid nödsituationer om tex ordinarie värmesystem inte fungerar efter strömavbrott, storm eller liknande.

En dieselkanon kännetecknas av att de är enkla att hantera och flytta runt till det stället där dom behövs mest. Kanske har du en avlägsen verkstad, bor på landet eller en stuga där du snabbt behöver värme? Dieselkanoner är  pålitliga och flexibla vilket gör dem perfekta för byggsektorn, garage och verkstad och liknande.

Det enda man ska tänka på är att diesel-avgaser är farliga på nära håll, så det är inget du använder för att värma upp slutna utrymmen som förtält och liknande, men allting har ju med placeringen att göra. Placerar du din enhet på rätt sätt kan du på ett säkert & kostnadseffektivt sätt värma upp både det ena och andra.

Givetvis kan en dieselkanon eller värmare också användas för att torka ut badrum, byggplatser och andra rum som behöver vara helt torra innan konstruktion kan utföras. Det är dock viktigt att beräkna hur mycket värme du behöver för det du ska värma upp i kwh. Dieselkanoner finns i många olika storlekar och utföranden, vissa med skorsten andra är mindre för trånga utrymmen, så räkna ut ditt behov. När du vet vad du vill ha det är bara ”LÖP OCH KÖP” som gäller.

Redaktionen önskar dig lycka till med din nya dieselkanon och hoppas den uppfyller alla förväntningar.…

Read More